20.04.2019
Alza Cargo Sp. z o.o. rozpoczeła przewóz nadzwyczajny transformatorów dla firmy Dozamel Sp. z o.o.. Przewóz prowadzony jest jako przesyłka nadzwyczajna, z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa. Spółka sukcesywnie rozbudowuje tabor oraz portfolio realizowanych usług przewozowych.


6.12.2018
6 grudnia w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego, Alza Cargo Sp. z o.o. przystąpiła do grona sygnatariuszy „Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”.

https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/14639,Grono-sygnatariuszy-Deklaracji-kultury-bezpieczenstwa-wciaz-sie-powieksza.html


27.08.2018
Zarząd Alza Cargo Sp. z o.o. informuje, że w dniu 27.08.2018 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał spółce Certyfikat bezpieczeństwa cz. B.


01.08.2018
Zarząd Alza Cargo Sp. z o.o. informuje, że z dniem 01.08.2018 zakończono procedurę zmiany danych rejestrowych, aktualny adres spółki to ul. Korfantego 138, 40-156 Katowice.


10.07.2018
Zarząd Alza Cargo Sp. z o.o. informuje, że w dniu 10.07.2018 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał spółce Certyfikat bezpieczeństwa cz. A. . Trwa postępowanie dotyczące cz. B. i kolejno uruchomienia przewozów kolejowych.


01.06.2018
Zarząd Alza Cargo Sp. z o.o. informuje, że zmianie uległ adres do korespondencji spółki, od dnia 01.06.2018 nowe biura mieszczą się przy ul. Korfantego 138, 40-156 Katowice, dane rejestrowe spółki pozostają bez zmian, procedura zmiany siedziby spółki w toku.


13.11.2017
Zarząd Alza Cargo Sp. z o.o. informuje, że w dniu 13.11.2017 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał spółce Licencję na wykonywanie usług transportu kolejowego nr L/049/2017.