27.08.2018
Zarząd Alza Cargo Sp. z o.o. informuje, że w dniu 27.08.2018 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał spółce Certyfikat bezpieczeństwa cz. B.


01.08.2018
Zarząd Alza Cargo Sp. z o.o. informuje, że z dniem 01.08.2018 zakończono procedurę zmiany danych rejestrowych, aktualny adres spółki to ul. Korfantego 138, 40-156 Katowice.


10.07.2018
Zarząd Alza Cargo Sp. z o.o. informuje, że w dniu 10.07.2018 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał spółce Certyfikat bezpieczeństwa cz. A. . Trwa postępowanie dotyczące cz. B. i kolejno uruchomienia przewozów kolejowych.


01.06.2018
Zarząd Alza Cargo Sp. z o.o. informuje, że zmianie uległ adres do korespondencji spółki, od dnia 01.06.2018 nowe biura mieszczą się przy ul. Korfantego 138, 40-156 Katowice, dane rejestrowe spółki pozostają bez zmian, procedura zmiany siedziby spółki w toku.


13.11.2017
Zarząd Alza Cargo Sp. z o.o. informuje, że w dniu 13.11.2017 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał spółce Licencję na wykonywanie usług transportu kolejowego nr L/049/2017.