08.04.2021
Zgodnie z zaleceniem Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego nr DMB-WMIC.47.65.2020.1.RP dotyczącym zagrożeń związanych z osobami postronnymi, w dniu 08.04.2021 Alza Cargo wspólnie z PKP PLK SA i SOK przeprowadziła, w stacji Bytom ćwiczenia mające na celu sprawdzenie na gruncie stosowania przez pracowników obowiązujących procedur awaryjnych. Działania te wpisują się w Politykę Bezpieczeństwa Spółki. Jako obserwatorzy w ćwiczeniach uczestniczyli Przedstawiciele Urzędu Transportu Kolejowego z Oddziału w Katowicach. Pracownicy biorący udział w ćwiczeniach wykazali się dyscypliną i odpowiedzialnością w postępowaniu.


05.03.2021
Spółka wprowadza do eksploatacji lokomotywę elektryczną ET40. Działania te pozwolą na optymalne dostosowanie posiadanego taboru do portfela realizowanych kontraktów oraz poszerzenia bazy obsługiwanych Klientów.


04.03.2021
Z sukcesem poszerzamy portfel usług o kolejne przewozy intermodalne. Alza Cargo i Eurowagon systematycznie rozwijają współpracę. Zawarte w 2020 roku umowy na dostawy wagonów węglarek, w roku 2021 zostają poszerzone o kolejne, dotyczące segmentu przewozów intermodalnych - platformy kontenerowe 80’ i 90’. Partnerskie zasady i wzajemne zrozumienie to podstawa sukcesu obu firm.


31.03.2020
Pomimo trudnej sytuacji związanej z epidemią, dzięki zgranemu zespołowi specjalistów oraz świadomych wagi swojej pracy maszynistów, ustawiaczy, rewidentów taboru, Alza Cargo rozpoczyna współpracę w zakresie przewozu szyn 120 m.


20.03.2020
Pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią wirusa SARS-CoV-2, Spółka na bieżąco realizuje przewozy kolejowe. Zapewnia to zgrany Zespół pracowników, który codziennie koordynuje działania, począwszy od maszynistów, poprzez dyspozyturę, działy wspierające i dozór. Wszystkim życzymy zdrowia i spokojnej pracy.20.02.2020
Spółka wprowadza do eksploatacji lokomotywę spalinową JT42CWR (Class 66). Pozwoli to na dalszy rozwój przewozów towarów oraz poszerzenie portfela obsługiwanych Klientów.


16.12.2019
Rozpoczęcie współpracy z operatorem intermodalnym w zakresie przewozów intermodalnych.


20.04.2019
Alza Cargo Sp. z o.o. rozpoczeła przewóz nadzwyczajny transformatorów dla firmy Dozamel Sp. z o.o.. Przewóz prowadzony jest jako przesyłka nadzwyczajna, z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa. Spółka sukcesywnie rozbudowuje tabor oraz portfolio realizowanych usług przewozowych.11.03.2019
Rozpoczęcie współpracy w zakresie przewozów kolejowych kruszyw. Pierwszy transport prowadzony na relacji Wałbrzych Główny - Puławy Azoty.


6.12.2018
6 grudnia w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego, Alza Cargo Sp. z o.o. przystąpiła do grona sygnatariuszy „Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”.

https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/14639,Grono-sygnatariuszy-Deklaracji-kultury-bezpieczenstwa-wciaz-sie-powieksza.html


27.08.2018
Zarząd Alza Cargo Sp. z o.o. informuje, że w dniu 27.08.2018 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał spółce Certyfikat bezpieczeństwa cz. B.


01.08.2018
Zarząd Alza Cargo Sp. z o.o. informuje, że z dniem 01.08.2018 zakończono procedurę zmiany danych rejestrowych, aktualny adres spółki to ul. Korfantego 138, 40-156 Katowice.


10.07.2018
Zarząd Alza Cargo Sp. z o.o. informuje, że w dniu 10.07.2018 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał spółce Certyfikat bezpieczeństwa cz. A. . Trwa postępowanie dotyczące cz. B. i kolejno uruchomienia przewozów kolejowych.


01.06.2018
Zarząd Alza Cargo Sp. z o.o. informuje, że zmianie uległ adres do korespondencji spółki, od dnia 01.06.2018 nowe biura mieszczą się przy ul. Korfantego 138, 40-156 Katowice, dane rejestrowe spółki pozostają bez zmian, procedura zmiany siedziby spółki w toku.


13.11.2017
Zarząd Alza Cargo Sp. z o.o. informuje, że w dniu 13.11.2017 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał spółce Licencję na wykonywanie usług transportu kolejowego nr L/049/2017.