• 1.Przetwarzanie Danych Osobowych - ALZA CARGO SP. Z O.O. – informacje dla PARTNERÓW BIZNESOWYCH, KANDYDATÓW DO PRACY, INNE OSOBY KORESPONDUJĄCE ZE SPÓŁKĄ
 • 2. Licencja na wykonywanie usług transportu kolejowego nr L/049/2017
 • 3. Certyfikat bezpieczeństwa cz. A nr PL1120180012
 • 4. Certyfikat bezpieczeństwa cz. B nr PL1220180017


 • Polityka Bezpieczeństwa


 • Polityka bezpieczenstwa Alza Cargo 2019.pdf


 • Regulacje wenętrzne przewoźnika-bezpieczeństwo


 • Procedura - Licencja, świadectwo maszynisty i prawo kierowania


 • WYKAZ INSTRUKCJI ALZA CARGO 13.03.2020


 • ALZA - R1 Instrukcja o techn. i org.pracy manewr. oraz zas. właściw. zestaw.pociągów 24.06.19


 • ALZA - R3 Instrukcja o zasadach postęp. podczas przew.przesyłek nadzw. 24.06.19


 • ALZA - R4 Instrukcja o przewozie towarów niebezpiecznych koleją 12.12.18


 • ALZA - R5 Instrukcja o użytkowaniu urządzeń radioł. pociągowej 24.06.19


 • ALZA - S1 Instrukcja o zasadach doskonalenia zawod. egzam. i szkol. 13.03.20


 • ALZA - T1 Instrukcja dla maszynisty pojazdu_trakcyjnego 18.12.19.pdf


 • ALZA - T2 Instrukcja utrzymania pojazdów trakcyjnych 24.06.19


 • ALZA - W1 Instrukcja dla rewidenta taboru kolejowego 12.04.19


 • ALZA - W2 Instrukcja obsługi i utrzymania hamulców pojazdów kolejowych 12.04.19


 • ALZA - W3 Instrukcja o zasadach utrzymania wagonów towarowych 24.06.19


 • ALZA - W4 Instrukcja określ. met. i sposoby wyk. pom. geometr. zest. koł. 24.06.19


 • ALZA - W5 Instrukcja o zasadach ładow.i zabezp. ład. na wagonach 24.06.19


 • AALZA-R2 Instrukcja o post. w spraw. pow. wypadków, wypad. incyd. syt. pot. niebezp. 21.03.19