• 1. Licencja na wykonywanie usług transportu kolejowego nr L/049/2017
  • 2. Certyfikat bezpieczeństwa cz. A nr PL1120180012
  • 3. Certyfikat bezpieczeństwa cz. B nr PL1220180017
  • 4. Procedura - Licencja, świadectwo maszynisty i prawo kierowania